Kammarmusik

Adagio Romantico i C-dur (2015), för oboe och piano

Det här stycket började som en examinationsuppgift i onlinekursen Write Like Mozart. Eftersom kursen fått sitt namn just efter Mozart valde jag att bygga mitt stycke på temapresentationen från dels Blinka lilla stjärna-variationerna (melodi- och baslinjerna) och dels den elfte pianosonaten i A-dur (formen i a-delen, taktarten och rytmiken). I stället för att skriva variationer över melodin (som Mozart i ovanstående exempel) skrev jag en genomföring i subdominanten som central del. Efter genomföringen sluts ABA-formen genom en återtagning av den inledande A-delen.

 

Fuga i D-dur (2005), för två violiner och viola

Min fuga för stråktrio är egentligen lika mycket en kanon i kvarten som en fuga, då subjektet hela tiden gör entré en kvart högre än föregående insats. De två kontrasubjekten är skrivna som invertiomer och retrograder av subjektets takter vilket gör att allt material finns latent i subjektet, men med hjälp av olika tekniker hela tiden får nytt ljus.

 

Menuett i G-dur (2015), för stråkkvartett

Menuetten i G-dur började som ett exempel i min kompositionsundervisning i hur man kan bygga upp ett större stycke från bara ett fåtal stämmor. Versionen för stråkkvartett är därför "mellanversionen", då exemplet utgick ifrån en tvåstämmig pianosats, som sedan arrangerades för stråkkvartett och sedemera utvidgades till ett arrangemang för full orkester. Uppbyggnaden är typiskt klassisk med tydlig inspiration från Joseph Haydns kvartettmusik.

 

Sonat för violin och piano i G-dur (2016)

Jaktsonaten kan sägas ha komponerats baklänges och såväl andra som tredje satsen började som elevexempel i min undervisning. Först komponerades den tredje satsen som ett exempel på hur man kan komponera för oackompanjerad violin och få en klar och tydlig harmonisk progression utan att för den skull ägna sig åt att spela ackord. Senare komponerade jag andra satsen som ett exempel på hur man kan skriva välformade baslinjer mot melodin. Då jag fann att dessa båda exempel kunde passa väl ihop skrev jag sedan om tredje satsen för violin och piano och komponerade den första satsen sist för att ge sonaten en naturlig progression och form.

 

Stråkkvartett i d-moll (2015)

Min stråkkvartett komponerades för Oskarshamns folkhögskolas stråkkvartett under en period då min mamma var svårt sjuk i cancer och vi inte visste om hon skulle överleva. Därför är den lilla kvartetten ett mycket oroligt stycke, med en koral och en bön i mitten av andra satsen, där min sång Ave Maria citeras. Vid skrivandet av kvartetten, som även den började som ett lektionsexempel (första delen av andra satsen), var begränsningarna dels att den inte fick vara mer än tio minuter lång och dels att den skulle gå att spela helt och hållet i första läget på alla instrumenten. Därför kan den upplevas som enkel, men på samma gång är den ett av mina mest personliga verk.

 

Två duetter i A-dur (2017), för två violiner

Den första duetten började som ett pianostycke till min elvaåriga systerdotter där hon skulle i ett lätt stycke få använda alla tolv tangenterna på pianot. Inom kort såg jag att det lilla andandet skulle göra sig bra även för två stråkinstrument, så jag skrev snabbt om det. Menuetten skrevs kort därefter som en rolig "final" där violinerna skulle få än mer jämställda och aktiva roller.