Komponerande

Jag skriver framförallt romanser och körmusik, men ibland också kammarmusik och för pianot eller orgeln.
I mitt komponerande spelar därför texten, av naturliga skäl en stor roll. Ett citat av Wilhelm Stenhammar förklarar detta närmre och hans ord gäller nog så väl även för mig.

"I en visa bör melodien vara allt, det övriga skall vara endast understödjande, förklarande, medel men icke mål. Eller rättare både melodi och harmoni bör gemensamt växa fram ur dikten."

Viktigt för mig är också att bevara enkelheten i kompositionen. Allting överflödigt som kan distrahera lyssnaren är för mig ointressant. Såväl romansen som kammarmusiken var ju från början var tänkt att kunna framföras i hemmet, vilket är en tradition som jag tycker att det är olyckligt att den gått förlorad, och körsång bedrivs på ett liknande sätt mest av amatörer.
Dock vill jag här understryka att det inte gör det lättare för mig som tonsättare, snarare tvärt om. För kompositionen måste ju fortfarande ha ett innehåll intressant nog för utövarna att vilja arbeta med och publiken att lyssna till.

Nedan listas ett urval av mina kompositioner:

 

Flersatsiga instrumentalstycken

Fem miniatyrer (2010/2016-2018), för piano. Durata: 6'45"
1. Fuga "Djävulsfugan" i C-dur - 2. Invention i G-dur - 3. Regndroppar i E-dur - 4. Scherzino i a-moll - 5. Albumblad i F-dur.
Nr. 2 tillägnad Anna Christensson. Nr. 5 tillägnad Desiree Unger.

Liten svit i g-moll (2018), i fyra satser, för piano. Tillägnad Ingrid Unger. Durata 5'35".
1. Gavott - 2. Menuett - 3. Saraband - 4. Gigue

Sonat för violin och piano "Jaktsonaten" i G-dur (2016), i tre satser. Tillägnad Lars Unger. Durata 11'35".
1. Moderato - 2. Tempo di minuetto - 3. Allegro vivace

Stråkkvartett "Ave Maria" i d-moll (2015), i tre satser. Tillägnad Ingrid Unger. Durata 10'.
1. Allegro poco drammatico - 2. Allegretto-Andante-Allegretto - 3. Allegro molto agitato-Tempo di marcia-Allegro molto agitato

Tre danser (2018), för gitarr. Durata 5'20".
1. "Barcelona", vals i A-dur - 2. "Venedig", vals i D-dur - 3. "Wien", menuett i A-dur

Tre pianostycken (2017/2019), för piano. Durata 10'.
1. Elsa's rag i C-dur - 2. Valse Chopinesque i f-moll - 3. Den blå pärlan i D-dur
Nr. 1 tillägnat Elsa Unger. Nr. 3 tillägnat kantorsstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola.
(Nr. 2 även i version för flöjt och piano tillägnad Madeleine Åverling).

Två karaktärsstycken (2010/2018), för piano. Durata 4'10".
1. Vårens första utflykt i F-dur - 2. Storm i g-moll
Nr. 1 tillägnat Desiree Unger.

Två romantiska stycken (2016/2017), för piano. Durata 8'40".
1. Grande valse "Oktaverna" i e-moll - 2. Nocturne "På bröllopsdagen" i F-dur
Nr. 2 tillägnat Desiree Unger.

Två små duetter i A-dur (2017), för två violiner. Durata 5'10".
1. Andante cantabile - 2. Tempo di minuetto

 

Sångcykler

De osynliga tingen (2012), två sånger för sång och piano till texter av Karin Boye. Tillägnad Elin Skorup.
1. I - 2. II

Drei Goethe-Lieder (2010/2014/2018), tre sånger för sång och piano till texter av Johann Wolfgang von Goethe.
1. An den Mond - 2. Nur wer die Sehnsucht kennt - 3. Der König in Thule

Förlorad lycka (2014), fyra sånger för sång och piano till texter av Nils Ferlin, Erik Gustaf Geijer, Johannes Edfeldt och Pär Lagerkvist.
1. När lyckan mötte kärleken - 2. Längtan - 3. Förbjuden musik - 4. En gång blir allting stilla

I drömmarnas spår (2013), fem sånger för sång och piano till texter av Bo Bergman. Tillägnad Sten Neiker.
1. Stjärnöga - 2. Världserövraren - 3. Adagio - 4. Mitt hus - 5. Jordens önskan

Kärleksstigar (2014), två sånger för sång och violin till texter av Gösta Kullenberg. Tillägnad Duo MacGregor.
1. I gröna lunden - 2. Stigen

Night songs (2012), fem sånger för sång och piano, till texter av William Blake. Tillägnad Martin Lindau.
1. Night - 2. A cradle song - 3. A dream - 4. The little boy lost - 5. The little boy found

Three nocturnal songs (2014-2015), tre sånger för sång och piano, till texter av Robert Louis Stevensson, Wystan Hugh Auden och William Blake. Tillägnade Rebecca Fadell och Jack Swanson.
1. Escape at bedtime - 2. The more loving one - 3. The angel

Tre sånger om kung Bores uppgång och fall (2006-2007), tre sånger för sång och piano, till texter av David Unger
1. Höststorm - 2. Vintervila - 3. Kung Bores död

Ur Friederike Brions visor (2008), tre sånger för sång och piano, till texter av Gustaf Fröding. Tillägnad Malin Nordén.
1. Ännu går dansen kring eken - 2. Den stolta Rhen - 3. Jag mötte en flicka

Zwei Lieder nach Texten von Heinrich Heine (2008), två sånger till text av Heinrich Heine. Tillägnade Christian Berndalen.
1. Hör' ich das Liedchen klingen - 2. Vergiftet sind meine Lieder

 

Enskilda instrumentalstycken

Adagio Romantico i C-dur (2015), för oboe och piano. Tillägnad Magdalena Fronczak. Durata 2'45".

Allegro vivace i Bb-dur (2015), för piano. Durata 2'35".

Fuga i D-dur (2005), för stråktrio. Durata c:a 2'.

Hälsning till sommaren i C-dur (2016), för orgel. Tillägnad kantorsstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola. Durata 2'45".

Menuett "Haydn" i G-dur (2015), för stråkkvartett. Durata 2'40".

Preludium "Påskpreludium" i a-moll (2016), för orgel. Tillägnat Lars Unger. Durata 4'20".

Saraband i d-moll (2016), för violin. Tillägnad Torbjörn Westman. Durata 2'30".

Sonata i barockstil "Scarlatti" i d-moll (2018), för piano. Durata 1'35"

Sonatinsats "Clementi" i A-dur (2015), för piano. Durata 3'40".

Tema med fyra variationer över "Vem kan segla förutan vind" i d-moll (2017), för piano. Durata 3'50".

 

Enskilda sånger (urval)

An die Musik (2013), för sång och piano, till text av Franz von Schober

Ave Maria (2013), för sång och piano, till text av David Unger

De nyförälskades sång (2013), för sång och piano, till text av David Unger. Tillägnad Ann Ekberg.

Die Sängerin (2009), för sång och piano, till text av okänd. Tillägnad Nina Lejderman.

Dikten till musiken (2015), för sång och piano, till text av Bo Bergman. Tillägnad Cecilia Alrikson.

Fjärlar, I vårens barn (2008), för sång och piano, till text av Johan Ludwig Runeberg. Tillägnad Ida MacGregor.

Flickan under nymånen (2016), för sång och piano, till text av Bo Bergman. Tillägnad Desiree Unger.

Frühlingsgruss (2013), för sång och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben. Tillägnad Thomas Björklund Svensson.

Fru Musica (2010), för sång och piano (även i version för manskör), till text av David Unger. Tillägnad Christian Berndalen.

Från en kust till en annan (2010), för sång och piano, till text av David Unger.

Herbst  (2015), för sång och piano, till text av Ludwig Rellstab. Tillägnad Jack Swanson.

Hur börjar mörkret? (2013) (duett), för sång och piano, till text av Claes Andersson. Tillägnad Cecilia Alrikson.

Hyllning till våren (2012), för sång och piano, till text av David Unger

I hjärtats blomsterdalar (2012), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Elin Skorup.

I hoppets tid (Advent) (2017), för sång och piano, till text av David Unger. Tillägnad Kerstin Linderberg.

Intet är som väntans tider (2014), för sång och piano (även i version för sång och stråkkvartett), till text av Erik Axel Karlfeldt. Tillägnad Josefine Andersson.

Ja, Herren skall förbarma sig över Sion (2014), för sång och piano, till text ur Bibeln. Tillägnad Kerstin Linderberg.

Julsång (2005), för sång och piano, till text av David Unger

Kung Erik (2012), för sång och piano, till text av Carl Snoilsky.

Liebst du um Schönheit (2011), för sång och piano, till text av Friederich Rückert.

Midsommarnatt (2014), för sång och piano, till text av Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Tillägnad Margaretha Melz.

Månvaka (2009), för sång och piano, till text av Erik Lindorm. Tillägnad Desiree Unger.

Norr och söder (2013), för sång och piano, till text av Erik Lindorm. Tillägnad Thomas Björklund Svensson.

O, Gud, du som med din sannings ljus (2016), för sång och piano, till text ur psalmboken. Tillägnad Kerstin Linderberg.

Sagan om Rosalind (2008), för sång och piano, till text av Erik Axel Karlfeldt

Sie liebten sich beide (2011), för sång och piano, till text av Heinrich Heine

Slut dina ögon, kära (2008), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Desiree Unger.

Solig stig är full av under (2008), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist

Tanken (2008), för sång och piano, till text av Johann Ludvig Runeberg

Till detta har jag ofta märke lagt (2009), för sång och piano, till text av Verner von Heidenstam

Tonerna (2014), för sång och piano, till text av Erik Gustaf Geijer

Vaggsång (2012), för sång och piano, till text av Desiree Unger. Tillägnad Vilhelm Unger.

Varför till ro så brått (2008), för sång och piano, till text av Verner von Heidenstam

Var stilla, hjärta (2013), för sång och piano, till text av Erik Blomberg

Ynglingen (2008), för sång och piano, till text av Johann Ludvig Runeberg. Tillägnad Malin Nordén.

Årstidsskiften (2009), för sång och piano, till text av David Unger. Tillägnad Pernilla Bjurström.

Älskade barn (2010), för sång och piano, till text av Jessica Marie Nilsson. Tillägnad Hugo Cröde.

 

Körmusik

Aftonsång om en fars bekymmer vid nattningen av sin lilla dotter (2007), för TTBB, till text av David Unger. Tillägnad Musikhögskolan Ingesunds Manskör.

Betlehems stjärna (2014), för TTBB, till text av Viktor Rydberg

Familjelycka i midvintertid (2010), för SATB, till text av David Unger

Fem sånger för blandad kör (2009), för SATB, till texter av Viola Renvall och Karin Boye

Gudabarnet (2013), för sopransolo, SATB och orgel, till text av Edith Södergran. Tillägnad Robert Öhman.

Jag vill i stillhet luta mig tillbaka (2014), för SSAA, till text av David Unger. Tillägnad Rumpekulla Vokalensemble.

Kom hit till oss Lucia! (2018), för SATB, till text av David Unger.Tillägnad kantorstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola.

Längtan till landet (2011), för SATB, till text av Hermann Sätherberg

Om tiotusen år (2014), för sopransolo, SATB, flöjt och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Christina Lindwall.

Skånska vinterkvällar (2010), för SATB, till text av Vilhelm Ekelund

Spring sonnet (2011), för recitatör och SATB, till text av David Unger. Tillägnad demokratikämparna under den arabiska våren.

Vinterblot (2015), för TTBB, till text av David Unger

Vår fader (2014), för SATB, till text ur Bibeln. Tillägnad Cantores Calmarienses.

 

Psalmer

Ett litet barn, Marias son (2015), till text av David Unger. Tillägnad kantorsstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola.

Herre Gud, vi lovar dig! (2016) till text av David Unger. Tillägnad Lars Unger.

När det känns som att allt ljus försvinner (2016), till text av David Unger. Tillägnad Sven Gunnar Persson.