Komponerande

Jag skriver framförallt romanser och körmusik, men ibland också kammarmusik och för pianot eller orgeln.
I mitt komponerande spelar därför texten, av naturliga skäl en stor roll. Ett citat av Wilhelm Stenhammar förklarar detta närmre och hans ord gäller nog så väl även för mig.

"I en visa bör melodien vara allt, det övriga skall vara endast understödjande, förklarande, medel men icke mål. Eller rättare både melodi och harmoni bör gemensamt växa fram ur dikten."

Viktigt för mig är också att bevara enkelheten i kompositionen. Allting överflödigt som kan distrahera lyssnaren är för mig ointressant. Såväl romansen som kammarmusiken var ju från början var tänkt att kunna framföras i hemmet, vilket är en tradition som jag tycker att det är olyckligt att den gått förlorad, och körsång bedrivs på ett liknande sätt mest av amatörer.
Dock vill jag här understryka att det inte gör det lättare för mig som tonsättare, snarare tvärt om. För kompositionen måste ju fortfarande ha ett innehåll intressant nog för utövarna att vilja arbeta med och publiken att lyssna till.

Nedan listas ett urval av mina kompositioner:

 

Instrumentalmusik

Adagio Romantico i C-dur (2015), för oboe och piano. Tillägnad Magdalena Fronczak. Durata 2'45".

Fuga i C-dur "Djävulsfugan" (2016), för piano. Durata 1'05".

Fuga i D-dur (2005), för stråktrio. Durata c:a 2'.

Grande valse i e-moll "Oktaverna" (2017), för piano. Durata 4'15".

Hälsning till sommaren i C-dur (2016), för orgel. Tillägnad kantorsstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola.
Durata 2'45".

Invention i G-dur (2017), för piano. Durata 1'10".

Menuett "Haydn" i G-dur (2015), för stråkkvartett. Durata 2'40".

Nocturne "På bröllopsdagen" i F-dur (2016), för piano. Tillägnad Desiree Unger. Durata 5'40".

Preludium i a-moll "Påskpreludium" (2016), för orgel. Tillägnat Lars Unger. Durata 4'20".

Sonat för violin och piano i G-dur "Jaktsonaten" (2016), i tre satser. Durata 11'35".
1. Moderato - 2. Tempo di minuetto - 3. Allegro vivace

Stråkkvartett i d-moll "Ave Maria" (2015), i tre satser. Tillägnad Ingrid Unger. Durata 10'.
1. Allegro poco drammatico - 2. Allegretto-Andante-Allegretto - 3. Allegro molto agitato-Tempo di marcia-Allegro molto agitato

Tema med fyra variationer över "Vem kan segla förutan vind" i d-moll (2017), för piano. Durata 3'50".

Valse Chopinesque i f-moll (2017), för piano. Durata 3'25".

Vårens första utflykt i F-dur (2010), för piano. Tillägnad Desiree Unger. Durata c:a 2'30".

 

Sångcykler

De osynliga tingen (2012), två sånger för sång och piano till texter av Karin Boye. Tillägnad Elin Skorup.

I drömmarnas spår (2013), fem sånger för sång och piano till texter av Bo Bergman. Tillägnad Sten Neiker.

Kärleksstigar (2014), två sånger för sång och violin till texter av Gösta Kullenberg. Tillägnad Duo MacGregor.

Night songs (2012), fem sånger för sång och piano, till texter av William Blake. Tillägnad Martin Lindau.

Three nocturnal songs (2015), tre sånger för sång och piano, till texter av Robert Louis Stevensson, Wystan Hugh Auden och William Blake. Tillägnade Rebecca Fadell och Jack Swanson.

Tre sånger om kung Bores uppgång och fall (2007), tre sånger för sång och piano, till texter av David Unger

Ur Friederike Brions visor (2008), tre sånger för sång och piano, till texter av Gustaf Fröding. Tillägnad Malin Nordén.

 

Enskilda sånger (urval)

An die Musik (2013), för sång och piano, till text av Franz Schober

Ave Maria (2013), för sång och piano, till text av David Unger

De nyförälskades sång (2013), för sång och piano, till text av David Unger

Dikten till musiken (2015), för sång och piano, till text av Bo Bergman. Tillägnad Cecilia Alrikson.

En gång blir allting stilla (2014), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Sara Swietlicki.

Es war ein König in Thule (2014), för sång och piano, till text av Johann Wolgang von Goethe

Flickan under nymånen (2016), för sång och piano, till text av Bo Bergman. Tillägnad Desiree Unger.

Herbst  (2015), för sång och piano, till text av Ludwig Rellstab.

Hur börjar mörkret? (2013) (duett), för sång och piano, till text av Claes Andersson. Tillägnad Cecilia Alrikson.

Hyllning till våren (2012), för sång och piano, till text av David Unger

Intet är som väntans tider (2014), för sång och stråkkvartett, till text av Erik Axel Karlfeldt. Tillägnad Josefine Andersson.

Ja, Herren skall förbarma sig över Sion (2014), för sång och piano, till text ur Bibeln. Tillägnad Kerstin Linderberg.

O, Gud, du som med din sannings ljus (2016), för sång och piano, till text ur psalmboken. Tillägnad Kerstin Linderberg.

Sie liebten sich beide (2011), för sång och piano, till text av Heinrich Heine

Slut dina ögon, kära (2008), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Desiree Unger.

Solig stig är full av under (2008), för sång och piano, till text av Pär Lagerkvist

Tanken (2008), för sång och piano, till text av Johann Ludvig Runeberg

Till detta har jag ofta märke lagt (2009), för sång och piano, till text av Verner von Heidenstam

Tonerna (2014), för sång och piano, till text av Erik Gustaf Geijer

Varför till ro så brått (2008), för sång och piano, till text av Verner von Heidenstam

 

Körmusik

Aftonsång om en fars bekymmer vid nattningen av sin lilla dotter (2007), för TTBB, till text av David Unger. Tillägnad Musikhögskolan Ingesunds Manskör.

Betlehems stjärna (2014), för TTBB, till text av Viktor Rydberg

Familjelycka i midvintertid (2010), för SATB, till text av David Unger

Fem sånger för blandad kör (2009), för SATB, till texter av Viola Renvall och Karin Boye

Gudabarnet (2013), för sopransolo, SATB och orgel, till text av Edith Södergran. Tillägnad Robert Öhman.

Jag vill i stillhet luta mig tillbaka (2014), för SSAA, till text av David Unger. Tillägnad Rumpekulla Vokalensemble.

Längtan till landet (2011), för SATB, till text av Hermann Sätherberg

Om tiotusen år (2014), för sopransolo, SATB, flöjt och piano, till text av Pär Lagerkvist. Tillägnad Christina Lindwall.

Skånska vinterkvällar (2010), för SATB, till text av Vilhelm Ekelund

Spring sonnet (2011), för recitatör och SATB, till text av David Unger. Tillägnad demokratikämparna under den arabiska våren.

Vinterblot (2015), för TTBB, till text av David Unger

Vår fader (2014), för SATB, till text ur Bibeln. Tillägnad Cantores Calmarienses.

 

Psalmer

Ett litet barn, Marias son (2015), till text av David Unger. Tillägnad kantorsstuderandena vid Oskarshamns Folkhögskola.

Herre gud, vi lovar dig! (2016) till text av David Unger. Tillägnad Lars Unger.

När det känns som att allt ljus försvinner (2016), till text av David Unger. Tillägnad Sven Gunnar Persson.